תודעה חיה

משמעות החיים המלאים

יוצא לכם אולי לשמוע מאנשים לפעמים שהם עושים משהו בגלל שזה “מי שהם” והם לא מתכוונים להשתנות. משתמע מהם שאם ינסו לשנות את תגובתם, זאת תהיה בגידה באישיות שלהם, מעשה…

Read more